ANBI

De stichting Kerk Zonder Grenzen is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling  (ANBI status). Op de website van de belastingdienst staan de mogelijkheden om uw donatie aan Kerk Zonder Grenzen op fiscaal aantrekkelijke wijze aftrekbaar te benutten.

Stichting Kerk Zonder Grenzen
Kerkplein 20
2061 JD Bloemendaal
Telefoon: 023 – 7370098
Email: info@kerkzondergrenzen.nl
IBAN: NL 28 INGB 000 1522 22 2
IBAN: NL 05 RABO 0384474888
KvK: 41222129

Fiscaal nummer: 002858289

Bestuur Kerk Zonder Grenzen:

de heer A. Helmig, voorzitter
de heer B. van Kempen, penningmeester
mevrouw Ph. Burgers
de heer F.R. Rakers
de heer M. Struis

De predikant Tom de Haan is adviseur.

Doelstelling
Kerk Zonder Grenzen is een stichting die zich al meer dan vijftig jaar ten doel stelt met mensen in contact te komen die geen lid zijn van of geïnteresseerd zijn in een kerkelijke organisatie. Dat deed zij tot en met zomer 2018 via de zender Radio Bloemendaal en toen al en sindsdien helemaal met projecten als Tuimeltekst, MomenTaal, Woord op Zondag, Huis van Waarden en Stadsklooster Haarlem. De stichting zoekt daarnaast, in samenwerking met anderen zoals de predikanten die zijn aangesloten bij Op Goed Gerucht, naar een betere communicatie tussen theologen, al dan niet ambtelijk verbonden aan het instituut kerk, en de samenleving.

Kerk Zonder Grenzen is een zelfstandige stichting, die zich als een makelaar van ideeën thuis voelt zodra het om vernieuwing, samenwerking, verbinden van verschillen en een open oecumenische visie op de christelijke traditie gaat.

Beloningsbeleid
De beloningsregeling van de predikant van Kerk Zonder Grenzen en de overige medewerkers in loondienst, zoals de projectleider, coördinator en administratief medewerker, staan beschreven in de Arbeidsvoorwaardenregelingen van de Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Activiteiten
De activiteiten van Kerk Zonder Grenzen staan op de website: www.kerkzondergrenzen.nl. Daarnaast ontvangen donateurs en sympathisanten regelmatig bericht via een nieuwsbrief.

Op www.radiobloemendaal.nl kunt u voorlopig nog veel kerkdiensten en radioprogramma’s aantreffen die KZG tot 2018 maakte en liet uitzenden via Radio Bloemendaal.

De jaarverslagen 
Deze treft u aan op de pagina Doneren-jaarverslagen.