ANBI

De stichting Kerk Zonder Grenzen is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling  (ANBI status). Op de website van de belastingdienst staan de mogelijkheden om uw donatie aan Kerk Zonder Grenzen op fiscaal aantrekkelijke wijze aftrekbaar te benutten.

Stichting Kerk Zonder Grenzen
Kerkplein 20
2061 JD Bloemendaal
Telefoon: 023 - 7370098
Email: info@kerkzondergrenzen.nl
IBAN: NL 28 INGB 000 1522 22 2
IBAN: NL 05 RABO 0384474888
KvK: 41222129

Fiscaal nummer: 002858289

Bestuur Kerk Zonder Grenzen:
de heer P.H. Swarts, voorzitter
de heer H.J. van Alphen, penningmeester
de heer F.R. Rakers
mevrouw J.M. van der Ende- Anes
de heer P.D. Amels
mevrouw A. Bout
De beide predikanten, Aart Mak en Tom de Haan, zijn adviseur.

Doelstelling
Kerk Zonder Grenzen biedt een veelzijdig aanbod aan kerkdiensten en programma's via de radio en andere media, geschikt voor kerkelijken en niet-kerkelijken, en ondersteunt deze programma's met informatie en nazorg (pastoraat).

Kerk Zonder Grenzen is een zelfstandige stichting, maar weet zich verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland, en wil deze dienen en aanvullen in hun presentie in de samenleving.

Kerk Zonder Grenzen werkt nauw samen, zowel op inhoudelijk als facilitair gebeid, met de Protestantse Gemeente van Bloemendaal en Overveen, tevens de eigenaar van de zender Radio Bloemendaal.

Daarnaast kent Kerk Zonder Grenzen een aantal werkterreinen die vallen onder de projecten Tuimeltekst, MomenTaal, Huis van Waarden en Woord Op Zondag.

Er wordt met allerlei organisaties die vergelijkbaar zijn samengewerkt.

Kerk Zonder Grenzen beschouwt zichzelf in toenemende mate als een netwerkorganisatie die daarnaast programma's aanbiedt en mensen buiten de kerkelijke circuits geestelijk begeleidt en ondersteunt.

Beloningsbeleid
De beloningsregeling van de predikant van Kerk Zonder Grenzen en de overige medewerkers in loondienst, zoals een administratieve medewerker en een organist staan beschreven in de Arbeidsvoorwaardenregelingen van de Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Activiteiten
De activiteiten van Kerk Zonder Grenzen worden regelmatig gepubliceerd in het Magazine Radio Bloemendaal Kerk Zonder Grenzen die ook vermeld staat op onze website: www.kerkzondergrenzen.nl

Via radiostation Radio Bloemendaal (1116AM) worden wekelijks kerkdiensten en diverse andere programma’s via de ether en internet uitgezonden. Lees meer op www.radiobloemendaal.nl

De jaarverslagen
Deze treft u aan op de pagina Doneren-jaarverslagen